Jugodata Jugodata Jugodata

Jugodata“ doo Beograd, osnovano 1990. godine
matični broj: 07437064, PIB: 100027580
osnovna delatnost: 30020 – Proizvodnja računskih i računarskih mašina
Sedište: Bulevar Milutina Milankovića 9G, 11070 Beograd, tel/fax: +381(0)11/311-0025

Ogranak „IHI media“ Beograd (pravni naslednik "IHI" doo Beograd)
osnovna delatnost ogranka: 7311 – Delatnost reklamnih agencija
Sedište ogranka: Bulevar Milutina Milankovića 9G, 11070 Beograd

Potvrdu da je Jugodata PDV obveznik možete preuzeti ovde.

Tekući račun: Banca Intesa Beograd: 160-7946-03

Google Maps lokacija

Jugodata zgrada video